• 2016-05-02

Aktuellt

Fastigheterna i bolaget Fastighet AB Katrineholm Vinrankan och bolaget Sarcina VI AB ägt av AB L E Lundberg har sålts till D. Carnegie & Co AB (publ).Övertagandet av fastigheterna sker den 2 maj 2016. Förvaltningen kommer att skötas av de medarbetare som tidigare varit på plats på orten och områdeskontoret på Djulögatan 35 blir kvar.

Vi är mycket glada för detta och ser fram emot att få lära känna dig som hyresgäst och våra nya fastigheter.