Allmän information till sökande

Om hur lämna intresseanmälan för lägenhet finns mer information om under Sök lägenhet. Alla som har stadigvarande inkomst och har fyllt 18 år är välkomna att söka bostad hos oss och teckna avtal.

D. Carnegie & Co policy för uthyrning

Vi har en tanke om att det är bäst med rätt hyresgäst till rätt bostad när vi hyr ut. Det innebär att vi tar hänsyn både till företaget och de befintliga hyresgästernas bästa vid uthyrning.

God ekonomi

För att söka bostad hos oss ska sökanden ha stadigvarande inkomst motsvarande tre gånger årshyran brutto för den aktuella lägenheten. Som stadigvarande inkomst räknas inkomst av arbete, A-kassa, föräldrapenning, ålderspension, sjukersättning, och/eller studiemedel i minst sex månader från inflyttningsdatum. Sökanden ska också vara fri från skulder, betalningsanmärkningar och/ eller skuldsanering.

Skyldigheter

Under hyrestiden förutsätter vi att alla hyresgäster fullgör sina skyldigheter, betalar sin hyra i tid och förstår vilket ansvar en hyresgäst har och vilken hänsyn man måste visa sin omgivning.

Vi välkomnar en naturlig omflyttning

Vi välkomnar en naturlig omflyttning inom D. Carnegie & Co:s bestånd och tillämpar därför också ett system med intresseanmälan för vakanta lägenheter.

Vid lägenhetsbyte utanför D. Carnegie & Co:s bestånd tillämpar vi Fastighetsägarnas riktlinjer kring lägenhetsbyten. Även vid andrahandsuthyrningar tillämpas Fastighetsägarnas riktlinjer. I anslutning till detta kan sägas att hyreslagens regler gäller vid byten, överlåtelser och andrahandsuthyrningar.

Strangnas9

Jordbro3

Giltig hemförsäkring vid utkvittering av nycklar

I samband med utkvittering av nycklar skall ny hyresgäst kunna uppvisa att det vid tidpunkten för inflyttning finns en giltig hemförsäkring.

Goda referenser en förutsättning

Sökanden ska ha goda boendereferenser från nuvarande, alternativt tidigare boende. Om bostad innehas, krävs uppsagt hyreskontrakt. Försäljning av villa eller bostadsrätt skall vara påbörjad i samband med avtalsskrivning. Uppsägningshandling från tidigare boende skall kunna uppvisas.

För att undvika trångboddhet

Vi har en regel för att undvika trångboddhet i boendet. Antalet personer som bor i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Därför gäller det nedanstående:

1 r o k, maximalt två personer
2 r o k, maximalt tre personer
3 r o k, maximalt fem personer
4 r o k, maximalt sex personer
5-8 r o k, maximalt åtta personer

Särskild upplysning om oriktigt lämnade uppgifter

Den som lämnar oriktiga uppgifter i en intresseanmälan kommer att strykas som sökande.