Våra lokaler

Inom vårt fastighetsbestånd finns inte bara bostäder. I många av de hus vi förvaltar finns dessutom lokaler i varierande storlekar och lägen och som vi hyr ut för kommersiella ändamål. Alltifrån det lilla lagret till den stora butiken.

I många fastigheter finns också förråd, garage och liknande som vi hyr ut till såväl våra egna hyresgäster som till externa kunder. Söker du garage, förråd eller annan lokal är du välkommen att kontakta ditt områdeskontor.

Eskilstuna-Flygbild