Värme och ventilation

Vår strävan är, att med minsta möjliga miljöpåverkan, ge våra hyresgäster ett trivsamt inomhusklimat.

Vi strävar efter en temperatur mellan 20 och 21 grader under hela dygnet (riktvärden enligt Socialstyrelsen är 20 grader på dagen och 18 grader på natten).

För bästa möjliga inomhusklimat och att kontrollera innan eventuell felanmälan görs.

  • Kontrollera att alla radiatorer (element) är fullt påskruvade, det vill säga. ”moturs”.
  • För att få en bra spridning av värmen från radiatorerna bör det vara fritt framför dem.
  • Tänk på att inte ha möbler eller tjocka gardiner framför elementen.
  • Kontrollera temperaturen med en termometer. Mätning skall göras 1 meter ovanför golvet och minst 1 meter från fönster.

Du bör avvakta några dagar innan man gör en serviceanmälan särskilt som det i början och slutet av den kallare årstiden kan det vara stora variationer i utomhustemperaturen och det kan ta någon dag innan uppvärmningen stabiliserar sig. Vid snabba väderomslag hinner inte alltid fastighetens värmesystem med att ställa om till att producera mer värme och det kan därför upplevas som kallare än vad det faktiskt är.

SENASTE NYTT

D. Carnegie & Co gör betydande energiinvesteringar

– Minskar energiförbrukningen med 25 procent

D. Carnegie & Co:s (publ) planerar att under en sexårsperiod investera cirka 900 Mkr för att få ned förbrukningen av energi i bolagets fastigheter. Investeringarna sker i modern teknik för energiåtervinning och åtgärder för att justera in fastigheterna så att värmen fördelar sig jämt. Dessutom kommer D. Carnegie & Co att investera i bergvärme för att framställa energi, vilket gör att förbrukning går ned med cirka en tredjedel.

Energin som används i bolagets byggnader ska i huvudsakligen komma från frånluftsvärmepumpar och bergvärme.

– Det här är angelägna investeringar. Dels handlar det om att gå över till förnybara energikällor, dels är det ekonomiskt mycket attraktiva investeringar, säger Ulf Nilsson, vd för D. Carnegie & Co.

I programmet för energieffektivisering gör en genomgång av D. Carnegie & Co:s drygt 1,2 miljoner kvadratmeter fastighetsyta. Stora delar av beståndet byggdes under 1960- och 70-talet och energiinvesteringarna är i många fall eftersatt.