Uppsägning

Uppsägning av kontrakt

När du ska säga upp ditt hyreskontrakt gäller endast skriftlig uppsägning. På ditt hyresavtal finns en kolumn för ”uppsägning/överenskommelse om avflyttning”. Den ska du fylla i och lämna eller skicka in till oss. Uppsägningstiden är tre hela månader från det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningsdatumet.
Som avflyttande hyresgäst får du vara beredd på att visa lägenheten för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig.

Uppsägning vid dödsfall

Vid dödsfall kan lägenheten sägas upp med bara en månads uppsägning. Detta gäller om uppsägningen görs senast en månad efter dödsfallet (observera att här räknas en månad från den dag dödsfallet inträffar). Efter denna tid blir det uppsägningstid om tre månader. Lägenheten ska sägas upp av den som är närmast anhörig och som ska kunna visa upp ett vårdnadsintyg alternativt dödsfallsintyg med släktutredning och eventuella fullmakter. Begravningsbyrån hjälper till att ta fram de handlingar som behövs.

Ska vi hyra ut lägenheten till någon utomstående har dödsboet samma skyldighet som en vanlig avflyttande hyresgäst att låta visa lägenheten och vi behöver därför ha kontaktuppgifter till någon vi kan kontakta för att komma överens om tid.

Besiktning och flyttstädning

Besiktning

Vi kommer att kontakta dig för att komma överens om tid för besiktning. Vid slutbesiktning ska lägenheten (och eventuella förråd och balkong) vara tömd och väl städad.

Skador och slitage

När vi genomför besiktningen bedömer vi om lägenhetens skick motsvarar dess ”ålder”. Om skador eller onormalt slitage förekommer måste detta åtgärdas. Eventuella kostnader, efter avskrivning för ålder och bruk, kommer att debiteras dig.
Om du är medveten om att någon skada skett, som du är ansvarig för, ska du naturligtvis själv åtgärda skadan innan du flyttar. Reparationen ska utföras fackmannamässigt.

Utrustning i lägenheten

Innerdörrar, kryddhyllor, handdukshängare och annat som du eventuellt tagit bort ska återställas till besiktningen

Städning

Lägenheten skall vid avflyttning lämnas välstädad. Vid uppsägning får du en checklista att utgå från gällande flyttstädning. Lämnas inte lägenheten i välstädat skick, kommer du att debiteras kostnad för städning.

På avflyttningsdagen

Om inget annat har avtalats gäller hyreslagen § 7, som säger:
”När hyrestiden har löpt ut skall man som avflyttande hyresgäst, senast kl. 12.00 dagen efter hyrestidens utgång hålla lägenheten tillgänglig för den som ska tillträda den”.
Till exempel om kontraktet går ut den ut den 30 juni så har den nya hyresgästen tillträde till lägenheten den 1 juli, kl. 12.00. Infaller den 1:a på en lördag, söndag eller helgdag gäller första vardagen efter som tillträdesdag.

Nycklar

Samtliga nycklar ska lämnas in till vårt kontor senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Det gäller såväl lägenhetsnycklar som kort och nycklar till tvättstuga samt till eventuella garage och förråd. Bortkomna eller inte i tid inlämnade nycklar medför kostnad för låsbyte.

Flyttanmälan till Skatteverket

Tänk på att flyttanmälan till Skatteverket ska göras. Det gör du här!