Stopp i avlopp

Stopp i köksavlopp

Köksavloppet ska du inte skruva isär och rensa själv då det kan vara svårt att få tätt vilket i sin tur kan leda till en fuktskada, gör en serviceanmälan istället.

Stopp i golvbrunn

För att undvika dålig lukt eller stopp i avloppet behöver du rensa din golvbrunn från hår och annan smuts med jämna mellanrum. Behöver du anmäla stopp eller dålig lukt måste du själv försökt att rengöra avloppet.

Stopp i toalett

Gör en serviceanmälan direkt till ditt områdeskontor om det uppstår stopp i toalett.