Snö- och halkbekämpning

I alla våra bostadsområden har vi avtal med entreprenörer om snö- och halkbekämpning.

Vi snöröjer och halkbekämpar så fort det behövs och våra entreprenörer håller koll på väderleksprognoser för att kunna styra sina insatser. Vi gör kontroller på halka och sandar när det behövs. Är snötäcket under 5 cm krävs normalt ingen snöröjning. Vår snöröjning omfattar trottoarer, entréer, gång- och cykelvägar inom området samt tillfartsvägar.

Parkeringsplatser snöröjs av respektive hyresgäst. Detsamma gäller framför garageportar, där det ofta uppstår en vall på grund av att plogbilarna inte kan ploga ända in mot portarna utan måste hålla ett visst säkerhetsavstånd.

När det vid ett och samma tillfälle har fallit stora mängder snö kan det naturligtvis ta en stund innan samtliga ytor kunnat röjas. Vi ber om överseende med detta och försäkrar att vi alltid gör vårt bästa för att det skall ske så snabbt och smidigt det bara går.