• 2018-06-12

Vinnarna utsedda

De tio hyresgäster som via en motivering fick en gratis veckohyra i samband med enkät med frågor om D. Carnegie & Co:s förvaltning med mera har fått besked om detta. Så är du hyresgäst och inte har fått besked så vill vi i alla fall tacka dig för att du deltog i enkäten! Vi har stor nytta av att få veta vad du tycker om ditt boende och vår förvaltning.
Även de som får biobiljetter underrättas separat om att de har vunnit dem.

Med vänliga hälsningar

D. Carnegie & Co AB