• 2018-06-25

Information till hyresgäster angående sanering av råttor i Rinkeby

Anticimex har i dag påbörjat en utökad sanering av råttor i området. Bland annat har ett antal fällor placerats ut på Ovanbygränd där problemen just nu är stora. Viss sanering har genomförts tidigare men har inte haft tillräcklig effekt då problemet har eskalerat. D. Carnegie & Co har också varit i kontakt med kommunen för att de ska kunna göra nödvändiga insatser i den mark som är i anslutning till fastigheterna.

Fällorna är giftfria och inte farliga för barn eller husdjur.

En större sanering planeras under sommaren. Det är omfattande insatser som ska göras och förhoppningsvis ger det oss en långsiktig lösning. Denna kommer att ske i hela Rinkeby i anslutning till våra fastigheter.

Vi ska göra vad vi kan som fastighetsägare. Men vi behöver också er hjälp.

Vi vill påminna om vikten att hantera hushållssopor på rätt sätt.

Soppåsar som ställs utanför soprummen lockar till sig råttor. Det är en av orsakerna till de problem vi har nu. Mata inte heller fåglar, fågelmat attraherar även råttor. Det är väldigt viktigt att vi hjälps åt för att komma till rätta med problemen.

Har du frågor kan du kontakta vårt områdeskontor,
08-121 515 00.

 

Vänliga hälsningar
D. Carnegie & Co