• 2017-03-08

Information om värme i lägenhet

Här får du som är hyresgäst ytterligare information om hur värmen fungerar i din lägenhet. Ta gärna del av detta:

Enligt Boverket och Folkhälsomyndigheten ska det vara mellan 20 och 23 grader i vistelsezonen i lägenheter. I rum ska det inte vara under 18 grader och i badrum ska det inte vara under 20 grader. Vi ser alltid till att lägenheten du vistas i ska temperaturen hålla sig på rätt nivå i vistelsezonen. När en hyresgäst upplever att det inte är tillräckligt varmt så kontrollerar vi alltid nivåerna.

Om temperaturmätning i lägenheter

När vi mäter temperatur gör vi det mitt i rummet och cirka en meter upp. Temperaturen kan inte mätas med en termometer som står vid ett fönster. Om hyresgästen har mätt temperatur på sätt som anges här och det ligger under 20 grader kan serviceanmälan göras. Då kommer D. Carnegie & Co:s fastighetsvärd och mäter temperaturen i alla rum och dokumenterar detta för att se om någon justering behöver göras.

Tips för maximal värmekomfort – kolla att du inte har blockerat elementen

  • Ta bort möbler och tunga tjocka gardiner framför elementen. Sådant hindrar värmen från att komma ut i rummen och ”lurar” termostaten att stänga av eller minska värmetillförseln.
  • Tilluftsventiler ovanför fönstren ska alltid vara öppna. Om man stänger dessa eller blockerar med tejp eller liknande kommer drag att uppstå från fönster, dörrar och vid golv som påverkar kylan.
  • Håll öppet mellan rummen för att sprida värmen i lägenheten.

Vädring

I samtliga lägenheter finns ventilation som hela tiden omsätter luften och det finns därför egentligen inget direkt behov av vädring. Vill man ändå vädra rekommenderar vi att man öppnar ordentligt med korsdrag i 10-15 minuter och sedan stänger helt. Att ha ett fönster på glänt i flera timmar gör att man kyler ut lägenheten och då tar det lång tid att få den varm igen. Vintertid finns det dessutom risk att elementen fryser sönder.

När sätts värmen på?

Våra värmesystem är alltid på och vi kör alltid ut värme när behov finns. Det sker året runt och oavsett årstid/säsong.

”Elementen är kalla”

Avgörande för om det är tillräckligt varmt i rummet är inte hur det känns när man tar på elementen utan koll måste ske med termometer.

Temperaturen på det vatten som leder värmen ut till elementen blir högre ju kallare det är utomhus. Om det till exempel är 10 plusgrader utomhus när man lägger handen på elementet så tycker man att det känns kallt. Det beror på att temperaturen endast är runt 30 grader i elementet, vilket är tillräckligt för att uppnå våra värmemål. Man upplever det då som kallt helt enkelt bara för att temperaturen är lägre än normal kroppstemperatur.

Många element är utrustade med termostatventiler som stänger när det är tillräckligt varmt i rummet och därmed kallnar elementen. Om temperaturen sedan behöver ökas på ökar också värmen i elementen automatiskt.