• 2018-09-06

Fastighetsägare går samman för att lyfta Gottsunda och Valsätra

Carnegie & Co har bildat en fastighetsägarförening tillsammans med tre andra hyresvärdar i Gottsunda/Valsätra i Uppsala. Syftet är att jobba tillsammans för att öka tryggheten i området och förbättra förutsättningarna för handel, service och kommunikation.

– I grund och botten är det ett ansvar vi har gentemot våra hyresgäster och som aktörer i området. Genom att bilda en förening kan vi nu tala och agera med en gemensam röst. Det gör oss starkare än om vi bara arbetar enskilt och på varsin kant, säger Jonas Hagström, som är projektledare för boendesociala frågor hos D. Carnegie & Co och ordförande i föreningen.

Förutom de fyra fastighetsbolagen D. Carnegie & Co, Rikshem, Uppsalahem samt Uppsala Kommuns fastighetsaktiebolag kommer Uppsala kommun och Polisen att vara viktiga samarbetspartners i föreningens arbete.