• 2018-03-27

För ett renare och tryggare område

D. Carnegie & Co startar nu ett projekt för att komma tillrätta med avfallshantering och ansamling av sopor på platser som ej är avsedda för detta, i vissa områden. Bolaget arbetar med sedvanlig sophantering och tömning av kärl och hämtning av sopor av entreprenörer i normalt intervall och i ett intervall som ska vara tillräckligt.

Tyvärr uppstår det dock ibland både ansamlingar av sopor  och placering av sopor och avfall på platser som ej är avsedda för detta. Bolaget genomför därför nya informationsinsatser till hyresgäster om detta och upplyser om hur sophantering bör ske. Dessutom görs en extra insats för att det ska vara rent, snyggt och tryggt i ett bostadsområde.

Det sker via ett arbete med  ”Rent och tryggt” som en av flera insatser som initieras tillsammans med hyresgäster och med skolklasser och idrottsföreningar för att öka renhållande insatser i de olika områden som bolaget äger och förvaltar. Information går nu ut till skolor och idrottsföreningar om en möjlighet till samarbete som också innebär ett ekonomiskt stöd till klassen eller idrottsföreningen.

De skolklasser eller idrottsföreningar som är intresserade kan kontakta Elise Nyhlen, Miljöansvarig på D. Carnegie & Co på telefon 08-522 96621 eller via mejl elise.nyhlen@dcarnegie.se.