• 2017-06-28

D. Carnegie & Co program Almedalen 2017

D. Carnegie & Co genomför tre seminarier under Almedalsveckan 2017.

Program

Kl. 13.00 Idrottens betydelse för förorten

Hur ser idrottens möjligheter att verka som plattform för utveckling av socialt ansvarstagande i förorten ut? Där aktiviteten inte bara är medlemsbunden. Vill idrotten det? Hur gör AIK Fotboll?

Medverkande: Mikael Ahlerup, ledning, AIK, Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset, Jan Edling, utredare, Flexicurity, Karin Karlsson, Utbildningschef, (RF) Riksidrottsförbundet, Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co och spelare från AIK.

Kl. 14.00 Att få invandrarkvinnor som står långt från arbetsmarknaden i sysselsättning

Vilka vägar in till sysselsättning till arbetsmarknaden finns det för kvinnor av utländskt ursprung som står långt från arbetsmarknaden? Hur få kvinnor som står långt från arbetsmarknaden och är av utländskt ursprung i sysselsättning? Som kanske har varit utanför arbetsmarknaden i 8-10 år? Finns det nya möjligheter och idéer om hur det kan ske? På seminariet diskuteras hur vägarna ser ut idag och hur de skulle kunna utvecklas – med representanter för kommuner, arbetsförmedling, fastighetsägare i förorter med flera.

Medverkande: Maria Borelius, Ordförande, Stiftelsen Ester, Meeri, Wasberg, Kommunstyrelsens ordförande i Haninge, Roy Melchert, Chef enheten integration och etablering, Arbetsförmedlingen, Ritva Widgren, Förbundschef, Samordningsförbundet Östra Södertörn, Jan Edling, Utredare, Flexicurity, Ladachart Punyaratabandhu, VD grundare, We Love Vintage by Ladachart, Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co

Kl. 15.00 Hur kan tryggheten bli bättre i miljonprogramsområden?

Vilka åtgärder skulle behövas för att öka tryggheten för de boende i många gånger stigmatiserade förortsområden?

Hur kan samarbetet mellan olika aktörer i civilsamhället öka och på vilket sätt för att öka de boendes trygghet i skuggan av viss kriminalitet och andra otrygghetsfaktorer? Hur kan polis, hyresgäster, kommuner, fastighetsvärdar och andra intressenter öka sitt samarbete? Representanter för polis, hyresgästförening, kommun med flera diskuterar vad som kan göras med målet att hitta samverkansformer för en bättre trygghet.

Medverkande: Wahid Jabbour, Trygghetsvärd i Järvaområdet, D. Carnegie & Co, Lina Nilsson, Stöldskyddsföreningen, Tahir Qureshi, Ordförande, Hyresgästföreningen i Sollentuna, Kikki Liljeblad, Kommunalråd, Norrköpings kommun, Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co

Lokal: Strandgatan 10 våning 3

 

 

Välkommen!