• 2018-01-19

D. Carnegie & Co har tillhandahållit lokal för mammor i Gottsunda

Se mer information här!

I samband med ett ökat engagemang från bolagets sida i Uppsalaområdet dvs i vårt bestånd i Gottsunda/Valsätra där bolaget bland annat tillsammans med andra fastighetsägare har initierat starten av en fastighetsägarförening har vi också stöttat mammor som arbetar för att öka tryggheten i området, med en egen lokal.