Stäng Stäng

Äger, förädlar och utvecklar fastigheter

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag som äger, förädlar och utvecklar fastigheter och projekt med inriktning på bostäder i Storstockholmsområdet och andra tillväxtområden. Fastighetsbeståndet värderas till knappt 3 miljarder kronor och består av cirka 280.000 kvadratmeter uthyrbar yta.

Pressmeddelande

140417

Kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) »

140416

D. Carnegie & Co och HBS II har inlett förhandlingar avseende sammanslagning av sina fastighetsbestånd »

140409

D. Carnegie & Co:s erbjudande av aktier övertecknat – handel på First North inleds idag »

140326

D. Carnegie & Co AB – erbjudande av B-aktier och notering på First North »

Läs alla pressmeddelanden »