Samråd med hyresgäster i Södertälje

  • 2017-04-07

I Fornhöjden och i Ronna i Södertälje pågår bland annat ett större fasadrenoveringsprojekt. Detta kombineras med genomförande och planer för ytterligare förändringar i dessa områden....

Läs mer

Information om värme i lägenhet

  • 2017-03-08

Här får du som är hyresgäst ytterligare information om hur värmen fungerar i din lägenhet. Ta gärna del av detta: Enligt Boverket och Folkhälsomyndigheten ska...

Läs mer